Oficjalna strona domowa

Witam na moim portalu poświęconym filozofii i nauce.
Jest to projekt edukacyjny, który ma służyć przede wszystkim jako źródło informacji i materiałów związanych z prowadzonymi przeze mnie pracami badawczymi, wykładami i zajęciami.

Rodin_thinker_digital.jpg

Działalność bieżąca:

Moje zainteresowania naukowe:

  • Historia filozofii polskiej (specjalność: filozofia przyrody)
  • Historia nauki
  • Filozofia w informatyce
  • Relacje nauka-wiara
  • Filozoficzna problematyka czasu i przestrzeni
  • Filozoficzne implikacje teorii chaosu deterministycznego
  • Relacje technika-filozofia

Więcej informacji o działalności naukowej i dydaktycznej można znaleźć w dziale „Dydaktyka i publikacje”.

Moje profile naukowe w sieci:

PPolak_orcid_qrcode.pngMy ORCID record

My ResearcherID profile
My Reviews at PUBLONS

R_G.png My ResearchGate

Profil w bazie "Nauka Polska"

Curriculum Vitae
2021 - członek Society for Philosophy and Technology
2020 - członek-ekspert Komitetu historii Nauki i Techniki PAN (kadencja 2020-2023)
2020 - członek stowarzyszony International Center for Formal Ontology
2018 - kierownik Katedry Historii i Filozofii Nauki (UPJPII)
2016 - zatrudnienie na stanowisku prof. UPJPII
2015 - członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności
2015 - redaktor naczelny czasopisma Zagadnienia Filozoficzne w Nauce
2015 - sekretarz Komisji Filozofii Nauk Polskiej Akademii Umiejętności
2013 - habilitacja na Wydziale Filozoficznym UPJPII
2013 - ekspert w Narodowym Programie Leśnym (IBL na zlecenie Ministerstwa Środowiska)
2013 - Nagroda im. J. Jędrzejewicza dla najlepszej książki poświęconej historii nauki i techniki (I edycja) - monografia "Byłem Pana przeciwnikiem…"
2012 - kierownik grupy "Filozofia w informatyce" Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
2008 - członek Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (grupa: Polska filozofia przyrody w I poł. XX w.)
2006 - 2018 adiunkt w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT
2006 - 2021 redakcja czasopisma Semina Scientiarum - opiekun naukowy
2005 - członek redakcji Zagadnień Filozoficznych w Nauce
2004 - asystent w Katedrze Filozofii Przyrody WF PAT
2004 - członek Ośrodka Badań Interdyscyplinarnych
2004 - obrona pracy doktorskiej „Filozoficzne aspekty modelowania rozwoju nauki przy pomocy układów dynamicznych”
2002 - założenie i redakcja czasopisma Semina Scientiarum
2001 - stypendium naukowe w INT Evry (Francja)
2001 - studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym PAT
1996 - studia z telekomunikacji (AGH, Kraków)