Człowiek vs Rzeczywistość Wirtualna
Virtual%20reality%20bubble_fot_Eddie_Codel_small.jpg

Wykład monograficzny poświęcony analizie zagadnień związanych z relacjami człowiek-technologie infromacyjne. W semestrze letnim 2013/2014 zajmiemy się zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą sferą rzeczywistości wirtualnej (VR - Virtual Reality). W ramach naszych rozważań zajmiemy się nie tylko samą sferą VR, ale również problemami kognitywnymi, które stawia ona w nowym świetle.

Wykład będzie uzupełnieniem wykładu "Człowiek vs komputer", ale dla studentów, którzy nie uczestniczyli w poprzedniej części poświęcony zostanie pierwszy wykład wprowadzający tematykę relacji człowiek-komputer.

Czas i miejsce:
sem. letni 2013/2014,
każdy piątek, 11:30-13:00, s. 211A

Główne zagadnienia:

  1. Przypomnienie: filozoficzne problemy relacji człowiek-komputer
  2. Różne oblicza rzeczywistości wirtualnej: podstawowe pojęcia, wprowadzenie do ontologii VR i teza o nieostrości granic
  3. Wkład filozofów do idei VR (doświadczenie myślowe Kartezjusza jako prototyp rzeczywistości wirtualnej)
  4. Symulacja jako komponent środowiska ludzkiego
  5. Czy jesteśmy częścią symulacji komputerowej? Argument z symulacji i jego krytyczna analiza
  6. Rzeczywistość wirtualna – miejsce dla kogo? Wprowadzenie do filozoficznej refleksji nad rzeczywistością wirtualną

Prezentacje dla uczestników wykładów

Wprowadzenie do zagadnień relacji człowiek-wirtualna rzeczywistość
Różne oblicza wirtualnej rzeczywistości

Na wesoło: czy jesteśmy częścią wielkiej symulacji?

simulation_argument.png

Materiały dodatkowe

Film "Philosophy and the Matrix - Return to the Source

VR w działaniu
Poniższe filmy zaproponował M. Waligóra:


Immersja
"Oldschoolowa Immersja" - barokowe freski iluzjonistyczne Jana Kubena w Brzegu (fot. Jan Zięba).
Notka: autorem zdjęcia jest Eddie Codel (licencja CC BY-NC-SA 2.0)