Zotero

Zotero jest darmowym programem zarządzającym bibliografią. Pozwala na importowanie i zarządzanie bibliografią. Pozwala na automatyczne formatowanie opisów bibliograficznych w przypisach i automatyczne zestawianie bibliografii wykorzystanych prac. Z tego względu jest doskonałym narzędziem dla piszących prace naukowe.

Jak rozpocząć przygodę z Zotero?

Zotero jest programem darmowym na platformy Linux, Windows, OS X, który można pobrać z sieci. Polecam oficjalny serwer Zotero: https://www.zotero.org/download/

zotero.png

Polecam zapoznanie się z poradnikami - najpierw prezentacja ogólnych właściwości Zotero:

Proponuję również przewodniki przygotowane przez innych autorów:

Grupa wymiany informacji bibliograficznej

Dla studentów utworzona została specjalna grupa, pozwalająca na wymianę informacji bibliograficznej. Korzystanie z grupy nie wymaga członkostwa, ale możliwość edycji mają tylko członkowie grupy (proszę składać aplikacje lub zaakceptować zaproszenia). Proszę o odpowiedzialne opracowanie dołączanych wpisów!

Grupa „Filozofia w nauce” https://www.zotero.org/groups/filozofia_w_nauce

Styl czasopisma Semina Scientiarum

Specjalnie dla czasopisma Semina Scientiarum opracowany został styl opisu, bazujący na stylu WN UPJPII. Styl ten zalecany jest w pracach opracowywanych na seminarium z filozofii przyrody. Zamieszczony tu plik zawiera opis stylu w języku CSL.

Poniższy styl udostępniany jest w wersji testowej, proszę więc o zgłaszanie znalezionych błędów na mój adres mailowy: lp.ude.2pjpu|kalop.lewap#lp.ude.2pjpu|kalop.lewap
Znane błędy to: błędne sortowanie bibliografii (zła kolejność), błąd w opisie stron WWW.
W miarę usuwania błędów wystarczy podinstalować tylko nowy plik opisu stylu i odświeżyć cytowania w dokumencie.

Pobierz styl Semina Scientiarum (prawy przycisk myszy, wybieramy "Zapisz element docelowy jako…")

W celu zainstalowania stylu należy wykonać stępujące operacje:

  • wybieramy z menu Zotero: Edycja\Ustawienia
  • w oknie wybieramy dział "Cytowanie" i zakładkę "Style"
  • klikamy przycisk "+", pojawi się okienko wyboru pliku - wskazujemy plik "semina-scientiarum.csl"
  • potwierdzamy chęć zainstalowania nowego stylu

W dokumentach klikamy przycisk ustawień i zmieniamy styl na "Semina Scientiarum".

Importowanie danych bibliograficznych (przykłady)

Uwaga:

  • do importowanych danych należy podchodzić krytycznie (sprawdzamy!)
  • usuwamy niektóre zbędne elementy

1. Importowanie z biblioteki IBUK → [Pełna informacja o książce]
np .http://libra.ibuk.pl/book/101353
Format refWorks, EndNote

przykład konieczności uzupełnienia/korekty danych
np. http://libra.ibuk.pl/book/101346

2. Importowanie z Google Scholar
BibTeX, EndNote, RefMan (RIS)
np. http://scholar.google.pl/scholar?oi=bibs&hl=pl&q=piramowicz
(Piramowicz, Mizia, Powinności…)

3. Importowanie z Google Books
BibTeX, EndNote, RefMan (RIS)
ale uwaga na złe dane (przykład)

4. NUKAT
Obecnie NUKAT nie wspiera bezpośrednio importu metadanych. Istnieje tylko możliwość dodawania książek za pomocą identyfikatora – wyszukiwanie przez ISBN (uwaga ISBN kolekcji i ISBN książki!)
np. http://www.nukat.edu.pl/

5. Federacja Bibliotek Cyfrowych
uwaga: nieobsługiwany format OAI-PMH
wadliwy opis: http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/doccontent?id=20332
różnice opisu RDF (błędny) i BibTeX (prawie dobry): http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=148017

6. JSTOR
Citation Tools → Export
np. praca W.M. Kozłowskiego LES PROPOSITIONS FONDAMENTALES …
http://www.jstor.org/stable/i40039892

7. Stanford Encyclopedia of Philosophy → Author & Citation Info
kopiujemy kod poniżej tytułu: BibTeX Citation String (zaczynający się od znaku @)
np. http://plato.stanford.edu/entries/duhem/
(zwrócić uwagę na rodzaj publikacji!)