Filozoficzna Historia Komputerów - historia obliczeń mechanicznych

Niniejsza strona poświęcona jest wykładowi prowadzonemu na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie.

Informacje o wykładzie monograficznym

Boecjusz_vs_Pitagoras.jpg

Wykład odbył się w semestrze zimowym r.a. 2011/2012. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany związkami komputerów z filozofią, zapraszam również na inną stronę: wprowadzenie do filozofii computer science.

Cele wykładu

Celem wykładu jest ukazywanie różnorodnych inspiracji filozoficznych i koncepcji, które odegrały kluczową rolę w procesie tworzenia komputerów. Odkrywane będą niekiedy zaskakujące powiązania, które ukazują jak pewne pomysły filozofów znalazły swą realizację. Pierwszy wykład z planowanego cyklu poświęcony zostanie historii obliczeń maszynowych. Ukazana zostanie historia pomysłów i realizacji, począwszy od starożytności do powstania pierwszych komputerów.

Metody oceny

Ocena będzie wystawiona na podstawie pracy semestralnej (temat musi być uzgodniony z prowadzącym). W uzasadnionych przypadkach ocena może być wystawiona na podstawie egzaminu ustnego.

Lektury

  1. Hans Kaufmann, Dzieje komputerów, PWN, Warszawa 1980.
  2. Robert Ligonnière, Prehistoria i historia komputerów. Od początków rachowania do pierwszych kalkulatorów elektronicznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992
  3. Georges Ifrah, The Universal Computer. From the Abacus to the Quantum Computer, John Willey & Sons, New York et al. 2001.
  4. Computing Before Computers, ed. William Aspray, Iowa State University Press, Ames, Iowa 1990. (opcjonalnie z poz. nr 3.)
  5. Robert Janusz, „Prehistoria komputera”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXX (2002), s. 31-47.

Materiały dla studentów

Tutaj zamieszczane będą materiały towarzyszące wykładowi
Polecane materiały dodatkowe:

Czytelnia

Przyjęto konwencję, że język tytułu wskazuje na język, w którym napisana jest praca.

Interesujący zbiór materiałów, dotyczących głównie informatyki polskiej znajduje się na stronach Sekcji Historii Informatyki PTI.

Warto również zaglądać do wciąż uaktualnianego katalogu zdigitalizowanych prac z zakresu historii informatyki i maszyn liczących (prowadzonego w ramach katalogu HINT -- polska klasyka naukowa i techniczna w Sieci).

Historia komputerów i obliczeń

Konrad Zuse i pierwszy uniwersalny komputer

Historie innych twórców maszyn liczących

Historia idei z których wyrosły komputery

Źródła
Jan Śniadecki, O rozumowaniu rachunkowem (1818)

Opracowania

Enigma i kryptografia

Varia

Materiały audiowizualne

Materiały z archiwum historii komputerów