Kurs e-learningowy dla studiów podyplomowych

Niniejsza strona poświęcona jest kursowi e-learningowemu z historii filozofii polskiej na studiach podyplomowych z filozofii i etyki (semestr letni).

Zapraszam do odwiedzin strony z materiałami do studiów nad historią filozofii polskiej.

Projekt „Filozoficzny Kraków”

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojego nowego bloga. Jest on zaczątkiem wirtualnego przewodnika po Krakowie prowadzącym śladami polskiej (i nie tylko) filozofii. Mam nadzieję, że zachęci on filozofów do innego spojrzenia na to miasto, które ma najdłuższą nieprzerwaną tradycję filozoficzną (choć nie wszystkie jej karty były chwalebne). Jeśli mielibyśmy nazwać któreś polskie miasto „miastem filozofów”, to z perspektywy historycznej Kraków z pewnością najbardziej na to zasługuje!

Wirtualny przewodnik: http://filozoficznykrakow.wordpress.com/

E-learning

Wejście na platformę e-learningową: https://ekursy.cyfronet.pl/
Bliższe informacje o przebiegu kursu i warunkach zaliczenia są dostępne na stronach kursu pod przyciskiem "Informacje".

Tematyka wykładów

 1. Filozofia i etyka polska przed powstaniem Akademii Krakowskiej: pierwsi uczeni i ich poglądy filozoficzne
 2. Filozofia na Akademii Krakowskiej: specyfika uprawiania filozofii w Akademii, przemiany doktrynalne (z dokładnością do dekady), myśl społeczno-prawna
 3. Filozofia humanistyczna w Polsce: źródła inspiracji, problematyka, humanistyczna filozofia społeczeństwa i państwa (Sebastian Petrycy z Pilzna, Andrzej Frycz Modrzewski)
 4. Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu, astronom i filozof
 5. Filozofia oświeceniowa w Polsce: prekursorzy, problem wychowania w kontekście niepodległościowym (KEN), poglądy na reformę państwa, główne postaci
 6. Polska filozofia romantyczna: problem mesjanizmu i czynu, główne postaci, znaczenie konfrontacji romantyzm-pozytywizm
 7. Pozytywizm i próby syntezy wątków romantycznych z pozytywistycznymi
 8. Zarys najważniejszych nurtów filozofii polskiej XX wieku.

Lektury (dla zainteresowanych)

Opracowania ogólne:

W%C4%85sik.jpeg
 1. Wiktor Wąsik, Historia filozofii polskiej. T. 1, Scholastyka, renesans, oświecenie, PAX, Warszawa 1959.
 2. Jan Skoczyński, Jan Woleński, Historia filozofii polskiej, WAM, Kraków 2010.
  Historia-filozofii-polskiej_Jan-Wolenski-Jan-Skoczynski.jpg

Opracowania szczegółowe:

 1. Ryszard Palacz, Filozofia polska wieków średnich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980. Scholastyka XV wieku - doskonałe materiały dla własnych przygotowań.
  Palacz-Filozofia_polska_wiekow_srednich.jpg
 2. Zarys dziejów filozofii polskiej 1815-1918, PWN, W-wa 1983. (Dla osób, które chcą pogłębić swą wiedzę na temat filozofii XIX wieku (od pozytywizmu do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej) polecane są odpowiednie fragmenty podanej pracy).
  Zarys_dziej%C3%B3w.jpg
 3. Jan Woleński, Filozoficzna szkoła Lwowsko-Warszawska, PWN, Warszawa 1985.
  Filozoficzna_szkola_lwowsko_warszawska.jpg

Wybór tekstów źródłowych:

 1. Domański J., Tatarkiewicz W. (red.), Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku, Warszawa 1978.
 2. Zawadzki Z., Szczucki L., Linda A., Maciejewska M. (red.), Filozofia i myśl społeczna XVI wieku, Warszawa 1978.
 3. Ogonowski Z., Maciejewska M., Zawadzki Z., Linda A. (red.), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1, Warszawa 1979.
 4. Ogonowski Z., Maciejewska M., Zawadzki Z., Linda A. (red.), Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 2, Warszawa 1979.
 5. Skrzypek M. (red.), Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. 1: Okres saski 1700-1763, Warszawa 2000. http://rcin.org.pl/ifis/publication/60129
 6. Walicki A., Sikora A., Garewicz J. (red.), Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, Warszawa 1977.
 7. Hochfeld A., Skarga B. (red.), Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 1, Warszawa 1980.
 8. Hochfeld A., Skarga B. (red.), Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Cz. 2, Warszawa 1980.