Historia filozofii polskiej

Niniejsza strona ma służyć przede wszystkim jako źródło wiadomości dla studentów do samodzielnych studiów nad zagadnieniami filozofii polskiej.

Zapraszam również na strony związane z prowadzonymi przeze mnie zajęciami z filozofii polskiej:

Można tam znaleźć wiele przydatnych informacji praktycznych.

Projekt „Filozoficzny Kraków”

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia mojego nowego bloga. Jest on zaczątkiem wirtualnego przewodnika po Krakowie prowadzącym śladami polskiej (i nie tylko) filozofii. Mam nadzieję, że zachęci on filozofów do innego spojrzenia na to miasto, które ma najdłuższą nieprzerwaną tradycję filozoficzną (choć nie wszystkie jej karty były chwalebne). Jeśli mielibyśmy nazwać któreś polskie miasto „miastem filozofów”, to z perspektywy historycznej Kraków z pewnością najbardziej na to zasługuje!

[http://filozoficznykrakow.wordpress.com/]

Wybrane opracowania

Poniżej zawarte jest skromny spis propozycji do studiów nad filozofią polską. Są one wciąż uzupełniane w miarę zainteresowań wykazywanych przez studentów. Będę wdzięczny za sugestie do dalszej rozbudowy spisu.

Ogólne

Scholastyka polska przed powstaniem Akademii Krakowskiej

Scholastyka akademicka

 • Ryszard Palacz, Filozofia polska wieków średnich, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
  Jest to interesująca praca, dająca szeroki obraz filozofii polskiej w XV wieku. Tytuł pracy jest zbyt szeroki w stosunku do treści, powinien raczej brzmieć „Filozofia na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku”. Autor wyraźnie zwraca uwagę na tło polityczne początków filozofii polskiej na Akademii, duży nacisk położony został również na relacje filozofii i wiary, choć niekiedy trudno w pełni zgodzić się z opiniami autora. Lektura tej pracy stanowi doskonałe uzupełnienie kursu.

Nowa filozofia doby Renesansu

 • Studia Copernicana — w sieci dostępne są również tomy serii Studia Copernicana, zbierające obok tłumaczeń prac źródłowych również interesujące opracowania z historii filozofii i nauk, które mają jakiś związek z Mikołajem Kopernikiem. Warto dodać, że duża część prac dotyczy również Witelona.

Filozofia XIX wieku

 1. Bohdan Cywiński, Rodowody niepokornych, Biblioteka Więzi, Warszawa 1971.
  Praca stanowi doskonałą analizę prądów filozoficznych kształtujących warstwy rewolucyjne społeczeństwa polskiego pod zaborami. Jest to szeroko zakrojona analiza, pełna erudycji, która pozwala doskonale zrozumieć specyficzne warunki, w których kształtowała się myśl polska. Jedyną wadą pracy jest to, że koncentruje się głównie na obszarze zaboru rosyjskiego, o pozostałych wspomina raczej na marginesie. Gorąco polecam!

Materiały źródłowe w sieci (chronologicznie)

Poniżej zamieszczam linki do materiałów źródłowych pojawiających się w sieci. Wybór ten również podyktowany jest dotychczasowymi zainteresowaniami studentów.

Witelo

zob. także:

Filozofia humanistyczna

Mikołaj Kopernik

Filozofia XVI-XVII w.

 1. Adam Burski, Dialectica Ciceronis, Drukarnia Akademicka, Zamość 1604 - część 1
 2. Adam Burski, Dialectica Ciceronis, Drukarnia Akademicka, Zamość 1604 - część 2
 3. Adam Burski, Dialectica Ciceronis, Drukarnia Akademicka, Zamość 1604 - część 3
 4. Starodruki z Akademii Zamojskiej
 5. Wojciech Strażyc, „Kwestia astronomiczna...” (faksymile i tłumaczenie polskie) z materiałów wystawy: "Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych", Collegium Novum UJ, Kraków 2009.

Oświecenie

Romantyzm

 1. Wojciech Jastrzębowski, „ Niektóre myśli do prawa ustalającego wieczny pokój w Europie” (30 VI 1831).
 2. Juliusz Słowacki, „Genezis z Ducha” (tzw. redakcja ostateczna).

Początek XX wieku

 1. Stanisław Brzozowski, „Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej” (1910).
 2. Stanisław Brzozowski, „Pamiętnik. Fragmentami listów autora i objaśnieniami uzupełnił Ostap Ortwin” (1913)
 3. Przegląd Filozoficzny (1897-1939) skany Federacji Bibliotek Cyfrowych (format DJVU)

Filozofia po 1945 r.

Notatka KC PZPR informująca o wydaleniu z partii profesora Leszka Kołakowskiego z dnia 23 XII 1966 roku

Materiały uzupełniające dla studentów

Rozmaitości do poczytania

 1. Zestawienie: Filozofia polska — główne szkoły, kierunki i przedstawiciele (PWN)
 2. Agnieszka Smolińska, „Twórcy kultury między średniowieczem a renesansem”, Kieleckie Studia Teologiczne.
 3. Recepcja myśli Galileusza w Polsce w XVII w. (materiały z wystawy Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych Collegium Maius UJ).
 4. Rezolucja w sprawie jawności obrad Koła Polskiego w sejmie pruskim z 27 XI 1879 roku (sytuacja Polaków w zaborze pruskim, Kulturkampf).
 5. Twardowscy - rody uczone
 6. Jan Woleński, ,,Lwowsko-Warszawska Szkoła'' (artykuł z Powszechnej Encyklopedii Filozofii).

Ilustracje filmowe

"Pruska kultura" - Najstarszy polski film z 1908 r.

Ilustracje muzyczne

Jak połączyć przydatne z pożytecznym przy studiowaniu filozofii polskiej? Warto posłuchać propozycji utworów muzycznych oddających klimat intelektualny epoki. Oto garść subiektywnych propozycji.

Moje badania

Pozostałe prace dopiszę w miarę możliwości czasowych.