Historia nauki i techniki

Niniejsza strona poświęcona jest zainteresowaniom dotyczącym historii nauki i techniki. Na razie jest to zaczątek strony.
Zobacz także na stronę poświęconą filozoficznemu spojrzeniu na historię komputerów.

Zarys koncepcji historii nauki

Uważam, że najbardziej interesujące zagadnienia w historii nauki wiążą się z kwestiami filozoficznymi. Sądzę, że rozwój nauki i techniki nie jest możliwy do zrozumienia, jeżeli abstrahujemy od jego filozoficznego podłoża. Niestety często pisano wspomniane historie właśnie z takiego ograniczonego, postpozytywistycznego stanowiska. Moja propozycja polega na śledzeniu wzajemnych interakcji filozofii oraz nauki i techniki.

W przypadku techniki sprawa jest o wiele trudniejsza, ponieważ pewne koncepcje filozoficzne nie były ujmowane w osobnych pracach, ale bezpośrednio znajdowały swe „ucieleśnienie” w przyrządach lub rozwiązaniach technicznych. Pierwszą próbą śledzenia tych wątków na styku filozofii i techniki stały się moje studia nad rozwojem cyfrowych maszyn liczących, które na razie stały się przedmiotem wykładu, a w przyszłości mam nadzieję, że zostaną opublikowane.

Prowadzone zajęcia

Zapraszam na stronę poświęconą wykładowi "History of Science" (współprowadzony wraz z ks. dr. hab. J. Mączką) na specjalności "Philosophy in Science" prowadzonej przez Wydział Filozoficzny UPJPII oraz Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych.

Materiały w sieci

  1. Tematyka ewolucyjna w Katalogu Historii Nauki i Techniki Katalog Historia-Nauka-Technika]
  2. Historia astronomii (zbiór interesujących linków)
  3. Book History

Historia nauki przez pryzmat przyrządów

  1. Torquetum (pierwszy opis Franco de Polonia).

Wystawy w sieci

  1. Wystawa Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych Collegium Maius UJ, 30.09.2009-31.01.2010, strona WWW, katalog wystawy (PDF)
  2. Wystawa KOSMOLOGIA - Obraz świata u progu nowożytności Collegium Maius UJ, 12.05-27.07.2009, strona WWW
  3. Dream Anathomy strona galerii