History of science
logoz.png

Zajęcia na studiach uzupełniających magisterskich (SUM) na specjalności "Philosophy in Science" prowadzone są wraz z ks. dr. hab. Januszem Mączką, prof. UPJPII. Zajęcia odbywać się będą w czwartki w godz. 8:00-9:30 s. 211A (ul. Franciszkańska 1).

Tematyka wykładu przedstawia się następująco:

1. Historia matematyki od Starożytności do XIX w. (PP, 28.02., 7.03, 14.03.)
2. Kosmologia i fizyka od Starożytności do Kopernika (JM, 21.03, 4.04.,11.04.)
3. Rozwój fizyki nowożytnej (od Newtona do XIX w.) (PP, 18.04, 25.04.)
4. Kamienie milowe rozwoju biologii (od Arystotelesa do syntetycznej teorii ewolucji) (PP, 9.05., 16.05.)
5. Wielkie teorie nowoczesnej fizyki (STW, OTW, kosmologia relatywistyczna) (JM, 23.06, 6.06.)
6. Mechanika kwantowa, unifikacja oddziaływań i nowa teoria budowy materii (model standardowy) (JM, 13.06., 17.06.,)
7. Historia nauki polskiej – wybrane zagadnienia (JM, 18.06.)

Z uwagi na dwujęzyczny charakter studiów zajęcia prowadzone będą w specyficzny sposób - wykład w języku polskim ilustrowany prezentacją w języku angielskim (omawianą i tłumaczoną w miarę potrzeb).

Zajęcia kończą się napisaniem pracy zaliczeniowej lub egzaminem ustnym (zgodnie z indywidualnymi decyzjami studentów).

Further reading
Topic 1. History of Mathematics (from Antiquity to 19th century)

History of Physics - Interactive Timeline

Topic 3. The Development of Classical Physics (form Newton to 19th century)

Topic 4. The Milestones of Biology (form Lamarck to the modern evolutionary synthesis)

Other readings: