Techniki multimedialne i sieciowe w dydaktyce filozofii
computer-learning.jpg
Krótka charakterystyka zajęcia wykładowo-warsztatowe
Cel zajęć rozwój umiejętności dydaktycznych przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi
Dla kogo doktoranci I roku
Kiedy semestr zimowy (30h)
Forma zajęć Blended learning

Tematyka zajęć sprecyzowana zostanie pod kątem praktycznych potrzeb uczestników.

Podczas zajęć wykorzystana zostanie platforma e-learningowa UPJPII. Część zajęć będzie miała charakter indywidualnego tutoringu i pracy warsztatowej.

Proponowana tematyka zajęć

1. Zajęcia organizacyjne
2. Wykłady i referaty z pomocami multimedialnymi – porady praktyczne
3. E-learning (blended learning) w nauczaniu filozofii – uwagi z doświadczeń praktycznych + dyskusja
4. Źródła informacji naukowej w Internecie
5. Zarządzanie bibliografią naukową – Zotero
6. PowerPoint i LibreOffice Impress
7. Prezi – nowe podejście do prezentacji
8. Web 2.0 w dydaktyce (strona domowa, blog naukowy, portale)
9. Indywidualny tutoring
10. Warsztaty (grupy 3 os.)

Plan zajęć

Dokładny plan zajęć w formacie PDF.

Warunki zaliczenia

1. Praca z przypisami i bibliografią Zotero (konieczne odwołania do poprawnych źródeł Internetowych) 25,00%
2. Wykład z prezentacją 75,00%
Uwaga: wszystkie oceny składowe muszą być pozytywne

Zainteresowanych zapraszam na spotkanie organizacyjne 13.10.2016 godz. 8:00 s. 017 ul. Franciszkańska 1.