Metodyka pracy naukowej

Niniejsza strona poświęcona jest zajęciom prowadzonym na Wydziale Filozoficznym UPJPII Metodyka pracy naukowej i obsługi komputera.

W roku akademickim 2018/2019 zajęcia prowadzi p. mgr Sylwia Psica.

Plan zajęć

Ze względu na specyfikę przedmiotu plan zajęć jest dość skomplikowany. Proszę się z nim uważnie zapoznać.

Plan zajęć w formacie PDF.

small.jpg

Podręcznik

Strona internetowa ze skryptem znajduje się pod adresem: [http://metodyka.upjp2.edu.pl/]
Materiały, które tam można znaleźć są naszego autorstwa, udostępniane są darmowo do celów edukacyjnych, ale objęte są w całości prawami autorskimi. Studenci na zajęciach otrzymają informację o haśle, które pozwoli korzystać z wersji internetowej podręcznika.

Podręcznik został również wydany w formie książkowej. Jest on bardziej rozbudowany od wersji internetowej i poprawiono w nim wiele niedociągnięć. Zapraszamy więc do korzystania z tej pomocy, która przydawać się będzie wielokrotnie w czasie studiów!

Podręcznik dostępny jest m.in. w uczelnianej księgarni Logos (wejście od ul. Brackiej).

e-learning

Kurs prowadzony będzie również na platformie e-learningowej. Podyktowane jest to specyfiką części zajęć. Studenci otrzymają osobiste konta na platformie oraz będą mieli możliwość praktycznego zapoznania się z e-learningiem, co ułatwi im późniejsze studiowanie w tej formie.

Uwaga!

Konta e-learningowe zostaną założone dla wszystkich studentów na podstawie informacji z Dziekanatu.
Posiadanie konta jest równoznaczne z wpisaniem na zajęcia. Tą drogą będą przesyłane komunikaty dotyczące zajęć.

W przypadku problemów z uruchomieniem konta należy o tym niezwłocznie poinformować prowadzących!

Do przeczytania na zajęcia 13 grudnia 2018 r.

Heller_Jakbycuczonym.jpg
M. Heller, Jak być uczonym?, Znak, Kraków 2009.

Książka do zrecenzowania

Proszę wybrać jedną z poniższych książek.

 1. J. Bremer, Interdyscyplinarne znaczenie neuronauk, Kraków 2016.
 2. B. Brożek, Myślenie. Podręcznik użytkownika, Kraków 2016 (premiera za kilka dni).
 3. P. Domeracki, Rozstaje samotności. Studium filozoficzne, Kraków 2016.
 4. T. Pabjan, Anatomia konfliktu. Między nowym ateizmem a teologią nauki, Kraków 2016.
 5. E.O. Wilson, Znaczenie ludzkiego istnienia, przeł. B. Baran, Warszawa 2016.

Istnieje możliwość wyboru innej pracy nie starszej niż dwa lata, ale koniecznie należy to skonsultować z prowadzącym najpóźniej do 8.11.2018 r.

Recenzje należy przygotować zgodnie ze schematem recenzji stosowanym w czasopiśmie doktorantów i studentów UPJPII Semina Scientiarum. Zagadnienie to zostało opisane szczegółowo w rozdziale poświęconym pracom filozoficznym.

Recenzje będą oceniane pod dwoma względami (dwie oceny):

 1. Ocena kompozycji i strony merytorycznej recenzji (język, argumentacja, trafność części sprawozdawczej i jakość części krytycznej).
 2. Ocena opracowania redakcyjnego tekstu (według zasad przedstawionych podczas kursu) — ocena ta zostanie wystawiona na podstawie recenzji i osobno przygotowanej strony tytułowej.

Terminy

 • Ostateczny termin oddania recenzji (wersja papierowa-wydruk): 17.01.2019 r. Późniejsze oddanie pracy skutkuje obniżeniem oceny o 0,5 stopnia.
 • Termin wysłania przez platformę e-learning strony tytułowej oraz recenzji w wersji elektronicznej (wersja DOC i PDF): 18.01.2018 r.
 • Prezentacje referatów (obowiązują wcześniejsze zapisy): 17.01.2018 r. albo 24.01.2018 r. (sesja).

Zasady oceniania

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia jest:

 1. uczęszczanie na zajęcia,
 2. uzyskanie pozytywnych ocen cząstkowych (oceny negatywne należy poprawić podczas konsultacji),
 3. przedstawienie recenzji wybranej książki

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen cząstkowych.

Uwagi o funkcjonalności/e-learning/

Uprzejmie proszę o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących funkcjonalności strony i wszelkich pomysłów, jak ulepszyć ten kurs i jakie dodatkowe treści w nim zawrzeć.