Publikacje i dydaktyka

Wypromowane prace dyplomowe

Prace doktorskie

 1. Małgorzata Stawarz, "Rekonstrukcja i krytyczna analiza poglądów filozoficznych Mariana Smoluchowskiego", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2016.
 2. Kamil Mamak, "Philosophical assumptions concerning punishment in the context of advanced technologies: An application of the extended mind thesis", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2020.
 3. Kamil Trombik, "Koncepcje filozofii przyrody w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w latach 1978–1993. Studium historyczno – filozoficzne", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2020.
 4. Anna Sarosiek, "Biosemiotyczna koncepcja inteligencji i jej zastosowanie w tworzeniu inteligentnych maszyn", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2020.
 5. Roman Krzanowski, "Ontological Information: Investigation into the properties of ontological information", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2020 (praca nagrodzona nagrodą Rektora).

Prace magisterskie

 1. Małgorzata Stawarz, "Zagadnienie obiektywizacji pojęć przypadku i prawdopodobieństwa w poglądach Mariana Smoluchowskiego", Wydział Filozoficzny PAT, Kraków 2009 (praca nagrodzona nagrodą Rektora).
 2. Olga Szkonter, "Analiza koncepcji pasji intelektualnych zawartej w Personal Knowledge Michaela Polanyiego", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2011.
 3. Łucja Farnik, "Księdza profesora Kazimierza Waisa propozycja zharmonizowania nauki i wiary w kwestii ewolucjonizmu", Wydział Teologiczny UPJPII, Kraków 2011.
 4. Milena Cygan, "Koncepcja natury w alchemiczno-filozoficznych pismach Michała Sędziwoja", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014 (praca nagrodzona nagrodą Rektora).
 5. Anna Sarosiek, "Wpływ teorii biosemiotycznych na rozwój sztucznej inteligencji", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014.
 6. Bartłomiej Ordyk, "Anderson and Anderson’s concept of an ethical moral machine in the paper Machine Ethics: Creating an Ethical Intelligent Agent", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2021.

Prace licencjackie:

 1. Piotr Domider, "Rozwój i krytyka argumentu chińskiego pokoju Johna Searle'a", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2012.
 2. Piotr Gumułka, "Zagadnienie inteligencji maszyn w pismach Alana Turinga z lat 1950 – 1952", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2013.
 3. Katarzyna Biel, "Drogi Henriego Poincarégo do Szczególnej Teorii Względności", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014.
 4. Marcin Miotelka, "Hugon Kołłątaj. Myśliciel demokratyczny", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014.
 5. Paulina Szczepankiewicz, "Cybernetyka jako teoria unifikująca biologię, psychologię i technikę - analiza wybranych koncepcji", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014.
 6. Anna Augustyńska, "Metafizyka światła i byty duchowe w perspektywie koncepcji filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego na podstawie poematów Król-Duch oraz Genezis z Ducha", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2014.
 7. Paweł Szopa, "Rzeczywistość wirtualna jako przedmiot refleksji filozoficznej – analiza wybranych stanowisk", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2015.
 8. Magdalena Urbaniec, "Relacja umysłu do ciała w ujęciu Kartezjusza na podstawie Medytacji o filozofii pierwszej", Wydział Filozoficzny UPJPII, Kraków 2015 (praca nagrodzona nagrodą Rektora).

Moje publikacje oraz CV