Seminarium filozoficzne

Seminarium filozoficzne (licencjacko-magisterskie) prowadzone jest od roku akademickiego 2011/2012. Przedmiot prac seminaryjnych wiąże się z szeroko pojętą "filozofią w nauce". Tematy podejmowane przez uczestników dotyczą więc różnorodnych zagadnień naukowych. Drugą specjalność seminarium stanowi historia filozofii polskiej. Pozwala to - dzięki dyskusjom - poszerzyć swoje horyzonty filozoficzno-naukowe.

Tematyka zajęć

Specyfika seminarium wyraża się w dwóch nurtach badań:

  • refleksja z obrębu filozofii w nauce (program M. Hellera)
  • szeroko pojęta refleksja z dziedziny "filozofii w informatyce" (pod kątem zainteresowań studentów kognitywistyki)
  • badania nad historią polskiej filozofii

W semestrze letnim przyjrzymy się bliżej wyjątkowej postaci z kręgu krakowskiej filozofii. Ksiądz prof. Konstanty Michalski to nie tylko znany i ceniony na świecie mediewista, ale również neoscholastyk określany jako reprezentant neoscholastyki otwartej. Michalski był postacią, która — obok K. Wojtyły i J. Tischnera — wywarła największy wpływ na filozofię chrześcijańską. Okazją do przypomnienia postaci Michalskiego jest 70. rocznica publikacji jego tekstu, który stanowił równocześnie manifest programowy miesięcznika "Znak" i nowej filozofii chrześcijańskiej. Przyjrzymy się zatem temu intrygującemu tekstowi i spróbujemy prześledzić jego wpływ na myślicieli z ośrodka krakowskiego.
Podejmiemy również dyskusję nad wieloma pytaniami, do postawienia których ten tekst prowokuje: czy pomysły Michalskiego zachowały w jakiejś mierze aktualność? jakie ma być miejsce katolika we współczesnym świecie? czy pierwotne propozycje programowe "Znaku" są realizowane?

Do zaliczenia semestru konieczne jest uczestnictwo w zajęciach oraz realizowanie pracy dyplomowej pod opieką promotora. W zależności od stopnia studiów oraz semestru studiów wyznaczane są następujące cele:

Studia I stopnia (licencjackie)

  • sem. 4 - sformułowanie tematu pracy, opracowanie planu pracy, zgromadzenie bibliografii (zaakceptowane przez promotora)
  • sem. 5 - ukończenie pierwszego rozdziału pracy dyplomowej (zaakceptowane przez promotora)
  • sem. 6 - ukończenie pisania tekstu pracy dyplomowej

Studia II stopnia (SUM)

  • sem. 1 - sformułowanie zagadnienia badawczego, kwerendy bibliograficzne, wstępne sformułowanie tematu pracy, zgromadzenie bibliografii (zaakceptowane przez promotora)
  • sem. 2 - sformułowanie tematu pracy, lektury zgromadzonej literatury, opracowanie planu pracy, przygotowanie bibliografii źródeł oraz opracowań (zaakceptowane przez promotora)
  • sem. 3 - ukończenie pierwszego rozdziału pracy dyplomowej (zaakceptowane przez promotora)
  • sem. 4 - ukończenie pisania tekstu pracy dyplomowej

Nieco metodyki

Przypisy w pracach muszą być wykonywane w stylu Wydawnictwa Naukowego UPJPII. W celu uniknięcia kłopotów zachęcam do korzystania z menedżera bibliografii Zotero.

Materiały na ten temat można znaleźć na osobnej stronie poświęconej Zotero.

Pisanie pracy dyplomowej

Dla uczestników seminarium przygotowałem krótką prezentację zestawiającą wiele użytecznych informacji, które mogą się przydać przy pisaniu pracy.

Pisanie pracy dyplomowej - prezentacja (PDF).

Lektury

Lektury podstawowe (sem. zimowy):
1. semestr zimowy: A. Einstein, O szczególnej i ogólnej teorji względności (wykład przystępny), Lwów-Warszawa 1922. (Hasło do pliku podane zostanie podczas zajęć).
2. semestr letni: Konstanty Michalski, Dokąd idziemy?, „Znak”, 1 (1946), s. 4-25 (http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/001.pdf)

Lektury uzupełniające:
1. P. Polak et al., Wprowadzenie do metodyki pracy w filozofii, WN UPJPII, Kraków 2012.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do dołączenia do prac seminarium! Zapraszam również doktorantów do współprowadzenia zajęć.

Sylabus

Dla zainteresowanych biurokracją akademicką: sylabus do seminarium.