Tradycje polskiej myśli filozoficznej i społecznej

Wykład monograficzny: Tradycje polskiej myśli filozoficznej i społecznej
Prowadzący: dr hab. Paweł Polak, prof. UPJPII
Termin: poniedziałek 9:45-11:15 (semestr letni 2020/2021, online)

O wykładzie

Dlaczego nowoczesna polska psychologia tworzyła się na przełomie XIX i XX wieku w obrębie najważniejszych wówczas ośrodków filozoficznych? Dlaczego filozofowie: Władysław Heinrich w Krakowie a Kazimierz Twardowski we Lwowie byli w stanie stworzyć nowoczesne ośrodki psychologii, które stały się fundamentami dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce?
Szukając odpowiedzi na te i podobne pytania musimy odwołać się do szerszej perspektywy historycznej ukazującej rozwój myśli filozoficzno-społecznej, na bazie której formułowane były programy nowoczesnej polskiej psychologii. Odpowiedzi tych poszukiwać będziemy w trakcie niniejszego wykładu monograficznego.

Dzisiejszy stan dyscypliny jest ukształtowany długą tradycją, w ramach której kształtowały się specyficzne koncepcje, pojęcia i wyobrażenia. Począwszy od założonej w XIV w. Akademii Krakowskiej aż po wiek XX psychologia rozwijała się organicznie złączona z filozofią. Wykład zapoznając uczestników z bogatą rodzimą tradycją intelektualną pozwoli na lepiej zrozumieć dzisiejszy stan dyscypliny i ukaże szerszy kontekst badań, z którymi uczestnicy zapoznawać się będą w trakcie innych specjalistycznych kursów.

Program wykładów

1. Początki filozofii polskiej, filozoficzne źródła psychologii
2. Problematyka historii psychologii polskiej
3. Witelo i początki filozofii scholastycznej w Polsce
4. Myśl społeczno-prawna w Akademii Krakowskiej
5. Filozofia doby humanizmu
6. Mikołaj Kopernik – człowiek renesansu
7. Znaczenie dzieła Sebastiana Petrycego (wizja społeczeństwa, rozważania na marginesie etyki)
8. Oświecenie w Polsce
9. Filozofia doby romantyzmu
10. Polski pozytywizm
11. Julian Ochorowicz – filozof i psycholog
12. Krakowska filozofia w kontekście nauki (XIX-XX w.)
13. Władysław Heinrich – filozof i twórca ośrodka psychologii eksperymentalnej
14. Kazimierz Twardowski i Szkoła Lwowsko-Warszawska
15. Psychologia w SLW

Kraków - miasto filozofów i uczonych

Wspominając o tradycjach polskiej myśli należy podkreślić, że Kraków jest miejscem wyjątkowym - to tutaj najdłużej (i nieprzerwanie) rozwija się filozofia. Dlatego będziemy bardzo często odwoływać się do Krakowa. Zainteresowanych bogactwem filozofii w Krakowie zapraszam na mój blog Filozoficzny Kraków.

Ma on charakter wirtualnego przewodnika po Krakowie. Prowadzi śladami polskiej (i nie tylko) filozofii.
Mam nadzieję, że zachęci do innego spojrzenia na to miasto, które ma najdłuższą nieprzerwaną tradycję filozoficzną. Może być też początkiem pasjonującej wycieczki po ścieżkach nieznanej szerzej intelektualnej historii Polski. Jeśli mielibyśmy nazwać któreś polskie miasto „miastem filozofów”, to Kraków z pewnością najbardziej na to miano zasługuje!

panorama.jpg?w=500&h=90